Regulamin

Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt
1.1    Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.skleppm.pl jest spółka Polskie Młyny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 97A, 01-303 Warszawa, NIP: 953-262-87-84, wpiSp. z o.o.ną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000046533, kapitał zakładowy 33 198 244,50 zł. Operatorem Sklepu jest spółka DF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 61 lok. 100, 00-819 Warszawa, NIP: 953-262-87-84, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000390107.

1.2    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady sklepu funkcjonującego pod domeną www.skleppm.pl.

1.3    Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem siedziby Polskie Młyny Sp. z o.o. lub adres e-mail sklep@skleppm.pl.

2. Zasady działania sklepu internetowego Polskich Młynów

Polskie Młyny Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamawianie towarów

3.1.  Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.skleppm.pl

3.2. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania, aż do wyczerpania  zapasów towaru.

3.3.  Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, składzie itp.

3.4.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rodzaj oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1    Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2    Na pierwszym etapie składania zamówienia wybrane towary widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone.

4.3    Po zatwierdzeniu produktów w Koszyku Klient przechodzi automatycznie do drugiego etapu, gdzie może się zalogować lub dokonać zakupu bez rejestracji. Po zalogowaniu jego dane kontaktowe będą zaciągnięte z jego ustawień, natomiast jeśli wybierze dostawę bez rejestracji będzie musiał podać swoje dane osobowe oraz dane adresowe do wysyłki. Klient wraz z zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta, czyli po przesłaniu drogą mailową na adres: sklep@skleppm.pl pełnych danych do faktury zawierających nazwa firmy/ imię i nazwisko, adres, NIP.                                                                                                                                                                                                                     

4.4  Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności. Dostępne formy płatności kartami: Visa, MasterCard, Visa Electron oraz Maestro.                                                                                                                                                       

4.5    Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemu płatności, w tym kartami płatniczymi. Podmiotem świadczącymi obsługę płatności online jest BlueMedia SA z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718.                                                                                                                                       

4.6    W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności przelewem na konto bankowe, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.                                                                                                                           

4.7    Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia, a w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym otrzyma również fakturę proforma.                                                       

4.8    Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

5. Ceny

5.1    Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

5.2    Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności, chyba, że z opisu produktu wynika, że jego wysyłka jest gratis. 

5.3    Cena towaru podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Polskie Młyny zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4    Polskie Młyny zastrzegają sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1    Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami potencjalnie dostępnymi.

6.2    W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1    Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2    W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu.

8.3.   W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności przelewem na konto bankowe lub poprzez system płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto bankowe. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.4.    Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

8.5    Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana firma kurierska (najczęściej DHL) – przewidywany czas dostawy to dwa dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

9. Umowa sprzedaży

9.1   Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www:skleppm.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

9.2   Umowa musi być zawarta w języku polskim.

10. Koszt dostawy

10.1   Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

10.2   Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności.

11. Odstąpienie od umowy

11.1   Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

11.3     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi powiadomić Polskie Młyny Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną  pocztą lub pocztą elektroniczną).

11.4     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
11.5     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Polskie Młyny Sp. z o.o. zwracają Klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Polskie Młyny Sp. z o.o. zostały poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

11.6     Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

11.7     Polskie Młyny dokonają zwrotu płatności po otrzymaniu towaru.

11.8     Towar należy odesłać na adres Polskie Młyny Sp. z o.o. Al. XX -Lecia 36, 96-515 Teresin nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Polskie Młyny o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

11.9    Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.10   Klient może także zwrócić rzecz w siedzibie Polskie Młyny Sp. z o.o..

11.11   Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane produkty spożywcze nie mogą być otworzone.

12. Reklamacje

12.1     Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Polskie Młyny ponoszą odpowiedzialność za wady.

12.2     Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.skleppm.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz gwarancją.

12.3     Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na następujący adres mailowy sklep@skleppm.pl lub listownie na adres Polskie Młyny Sp. z o.o., ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, za pomocą którego Klient złożył zamówienie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji oraz w miarę możliwości dowód zakupu.
 
12.4     Polskie Młyny Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

12.5     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Polskie Młyny Sp. z o.o. dokona wymiany towaru na towar wolny od wad lub dokona zwrotu płatności zgodnie z kwotą dokumentu sprzedaży (paragon, faktura)

12.6     W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

13. Rezygnacja z zamówienia

13.1    Klient może zrezygnować z zamówienia.

13.2    Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

14. Postanowienia końcowe

14.1     Zwrot środków
 
W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

14.2     Przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Polski Młyny Sp. z o.o. danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

14.3     Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – Polskie Młyny Sp. z o.o..

14.4     Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polskie Młyny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 97A, 01-303 Warszawa, NIP: 953-262-87-84, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000046533, kapitał zakładowy 33 198 244,50 zł. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia czy przeniesienia, a także do skorzystania z prawa do zapomnienia. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane poza EOG.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl